مشمِش متریالی

مِش متریالی از جنس پلی استر که به آن One Way Vision Film نیز میگویند.

با نصب نوع پشت چسب دار آن روی شیشه، به خاطر سوراخ سوراخ بودن سطح آن، علاوه بر نمایان بودن طرح چاپ شده ازمحیط بیرون، قابلیت دید از داخل را نیز دارد. مِش بدون چسب نیز در نما آگهی و پارتیشن بندی کاربرد دارد.
تصاویر