بنر دو روبنر دو رو

پارچه ای از جنس PVC که چاپ بر هر دو روی آن امکا نپذیر است. بنابراین برای نصب در رسانه های فضای باز و بسته که از هردو جهتِ پشت و رو دید دارد، مناسب است. مانند لمپپُست ودنگلرهای دو طرفه فروشگاهی.تصاویر

22