چاپ فضای خارجی

چاپ فضای خارجی


چاپ فضای خارجی بیشتر برای تبلیغات محیطی در فضای باز کاربرد دارد.
مرکب و مواد مصرفی آن در برابر تابش پرتو فرابنفش خورشید، رطوبت و دیگر عوامل خارجی مقاوم بوده، بنابراین از استحکام و ثبات بیشتری برخوردار است. 

مدیا با در اختیار داشتن 5 دستگاه چاپ فضای خارجی و کادر فنی و پشتیبانی حرفهای، از ابتدا تا انتهای مراحل تولید، نصب و تحویل پروژه در محل مورد نظر، در کنار شما خواهد بود.


دستگاه های چاپ فضای خارجی

  • Jeti 5000

تعداد رنگ: 6 رنگ (C M Y K LC LM)
عرض چاپ: 500 سانتیمتر
حداکثر پوشش رنگ: بدون محدودیت
سرعت چاپ: 25 تا 200 مترمربع در ساعت (بسته به دقت چاپ و پوشش سطح رنگ)
تعداد هد: 18(Spectra / SL128)
دقت چاپ: dpi 180×720

  • DGI Polajet 3206 X2

تعداد رنگ: 6 رنگ (C M Y K LC LM)
عرض چاپ: 320 سانتیمتر
حداکثر پوشش رنگ: 16 بار
سرعت چاپ: 25 تا 109 مترمربع در ساعت (بسته به دقت چاپ و پوشش سطح رنگ)
تعداد هد: 6 (Spectra / Nova256)
دقت چاپ: dpi 180×720

تصاویر

2