پوستر اسنپ

 

 

 

پوستر اسنپ

پوستر اسنپ

Poster Snap Frame

 سازه ای کلیپسی از جنس آلومینیوم که به‌عنوان شیرازه از بالا و پایین کار چاپی را در بر میگیرد و موجب ایستایی بهتر آن میشود.

تصاویر