تبلیغات محیطی

تبلیغات محیطی


تبلیغات محیطی

از آنجا که بیشترین بخش یک بودجه‌ی تبلیغاتی صرف خرید و یا اجاره‌ی رسانه‌های مورد نظر میشود مدیریت، زمان‌بندی و مکان‌یابی رسانه‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است.

مشاوران تبلیغاتی شرکت «مدیا» نه تنها شما را در این مهم راهنمایی میکنند، بلکه درتمام مراحل اجرای ایده‌ها، انتخاب رسانه‌های خاص و پیاده‌سازی نهایی نیز با شما همراه هستند.

 

تصاویر